Utfärder till Måkläppen

Medlemskap

För att få delta i föreningens utfärd till Måkläppen första söndagen i september krävs medlemskap inbetalt före utflykten. Årsavgiften är 100 kr/familj. Nya medlemmar betalar ytterligare en inträdesavgift på 25 kr. Vill man bli ständig medlem går det också bra till en kostnad av 20 ggr årsavgiften. Som medlem får man även föreningens årsskrift som utkommer i augusti varje år. Det går att betala via bankgiro 271-4558, swish 0704-150941 eller till kassören Elisabeth Forsman direkt. Glöm ej namn och adress.

Utfärd 2023 – söndagen den 3 september

Enligt dispens från länsstyrelsen har föreningen tillstånd att arrangera en utfärd – för sina medlemmar – till Måkläppen första söndagen i september varje år. Utfärden planeras som vanligt med den stora ändringen att vi måste ta emot föranmälan till nise.forsman@gmail.com. Länsstyrelsens nya tillstånd gäller maximalt 150 personer och det råder i övrigt beträdnadsförbud vid denna tid. Vi har gemensamt ansvar för att allt sker inom ramen för reservatbestämmelserna.

Samling

Samlingsplats för utfärden är som vanligt reservatskylten utanför Nabben kl 09.00. Bäst går man dit från stranden nedanför parkeringen vid Flommens golfklubb. Därifrån tar promenaden ca 30 minuter.

Avgift

Väl framme vid reservatgränsen utanför Nabben möts man av styrelsen, som av vuxna tar upp dagens avgift för guidning, tio kronor i mynt (sedlar är svåra att växla där ute). Det går inte att lösa medlemskap på plats, det skall vara gjort vid anmälan!

Övrig information

Samtliga deltagare måste följa guiden Jan-Åke Hillarp i samlad grupp fram till vändpunkten i sydost, där det är fritt att inta den medhavda matsäcken. Viktigt är att klädseln är anpassad till sjöväder. Kikare eller tub gör upplevelserna rikare! Utfärden får endast pågå i samlad grupp med guiden längs den västra kusten ner till sydostspetsen och under högst 4 timmar. Senast klockan 13.00 ska samtliga lämna reservatet igen.

Det är enligt länsstyrelsens nya tillstånd tyvärr inte längre tillåtet för bärnstensletare och andra – än om de är medlemmar –  att på egen hand gå in i reservatet och ej heller tillåtet att alls beträda dess östra delar.

Samling bakom vraket. Utfärden 2013. Foto: Elisabeth Forsman

 När Jan-Åke Hillarp släppt fältet. Foto: Elisabeth Forsman

Bilder nedan ur Arne Schmitz arkiv

Utfärd till Måkläppen med fiskarnas båt 1981.

Fullastad båt vid utfärden 1981. Falsterbo fyr i bakgrunden.

Ung man på vrak, 1989.

Två båtar behövdes för att få ut alla deltagarna till ön, 1984.

Söndagen den 27 januari 2019  kl.9-13 var sista chansen för besök på Måkläppen.  Jan-Åke Hillarp ledde den traditionella utflykten i FNF:s regi. I regnigt väder fick 20 deltagare se både sälar och fåglar.