Skrifter

Nedan följer ett urval av skrifter om Måkläppen dess fauna, flora, arkeologi, geologi och topografi:

Blomgren, Sten 1999: Hydrographic and morphologic processes at Falsterbo peninsula. Dep. of Water Resources Engineering, LTH, Lund University, Report 1027.

Blomgren, Sten & Hanson, Hans 1999: Hydrografiska och morfologiska processer runt Falsterbohalvön. Inst. för teknisk vattenresurslära, Lund Tekniska Högskola, Lunds Universitet,  Rapport 3226.

Davidsson, Jan 1956: Måkläppen, ett uttryck för labil jämvikt inom strandzonen,  Svensk Geografisk årsbok

Hillarp, Jan-Åke 2017: Översvämningen den 4 januari. Natur i Sydväst, Falsterbonäsets Naturvårdsförenings tidskrift nr1, 2017

Kraft, John 1987: Falsterbohalvöns flora. Lund

Larsson, Lars & Brost, Leif 2011: Uppspolad forntid . Strandfynd av människor och deras redskap på Måkläppen. Ur Ale nr 4, 2011. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge.

Mattson, Jan O 2011: Falsterbonäset – en för Sverige unik landform. Geografiska Notiser nr 3.

Mattsson, Jan O 2012: Strandens lilla värld. Om småformer, mönster och processer på en sandstrand. books-on-demand 2012, Visby. Nomens förlag. 

Nilsson, Bengt, Svensson, Åke & Örneberg, Bengt 1996: Måkläppens flora 1996. Lundsn Botaniska Förening. Medlemsblad 1996:3.

Ringberg, Bertil 2010: Geologi. I David Carlson (red.): Härligast i världen ! Falsterbonäsets naturvårdsförenings jubileusmbok. Vellinge.

Ringberg, Bertil 2011: Flygsanden på Falsterbonäset. Natur i Sydväst, Falsterbonäsets Naturvårdsförenings tidskrift nr.2, 2017.

Ringberg, Bertil 2017: Översvämningen på Falsterbonäset den 4 januari 2017. Callunas tidskrift på Ljungen, nr.64, mars 2017.

Ringberg, Bertil 2017: Falsterbonäset – hur blev det till ?. Kulturföreningen Calluna.

Rosenius, Paul 1926: Måkläppen, fågelriket på Falsterbo rev. Stockholm.

Schmitz, Arne 1999: 100 år på Måkläppen.

Svensson, Åke & Örneberg, Bengt 2016: Floran på Måkläppen 2014. Botaniska Notiser 149:2. Lunds Botaniska Förening.

Örneberg, Bengt 2006: Måkläppens flora 2005. Botaniska Notiser 139:3. Lunds Botaniska Förening.