Inventering av häckfåglar

Varje år utför föreningen en häckfågelinventering på Måkläppen i maj månad med en komplettering i mitten av juni. Inventeringen redovisas i den årliga medlemsskriften. Samtidigt redovisas även fåglar som rastat på Måkläppen under vårflyttningen. Se 2023 års inventering här -> Inventering 2023

Gravänder på Måkläppen. Foto: Jan-Åke Hillarp

För att försöka öka häckning av i första hand tärnor på Måkläppen byggde vi i våras ett hägn med 22,5 meters diameter.  Nätet är ca 2 meter högt, nergrävt nedtill och strömförande.  Dessutom placerade vi en eltråd starx framför nätet och ett par decimeter ovan marken. Arbetet med att sätta upp nätet gjordes av  flertalet medlemmar i styrelsen en smått dimmig dag i mitten av april. På bilderna syns detaljer av nätet när den sista pålen slås ner samt en översikt av det färdiga hägnet .

Trots att vi placerade flera vettar föreställande olika tärnarter   inne i hägnet valde inga tärnor att häcka där i år. Kanske kom hägnet på plats för sent. Nästa år skall hägnet vara på plats tidigare och kanske blir det framgångsrikt då.

2018 års inventeringar utfördes den 21 maj och den 16 juni av Nils Kjellén, från Zoologiska institutionen i  Lund biträdd av styrelsens Lars A. Samuelson. Med vid besöken var även   tillsyningsmannen Jan-Åke Hillarp som ägnade sig huvudsakligen åt att inventera sälarna.  Inventeringarna  har ingående beskrivits av Lars A. Samuelson  i den årliga medlemsskriften, som utkom i slutet av augusti 2018 . Här följer en delvis förkortad  version av hans beskrivning.

Den 21 maj var det var det soligt men något blåsigt Den 16 juni var lugn men något molnig. Em trevlig observation på vägen ut till Måkläppen var två unga skäggmesar i vassen. Sannolikt hade häckning skett i området.

När det gäller häckningarna ute på Måkläppen kunde vi se en viss ljusning. Måhända var  det en följd av det varma och torra vädret under häckningsperioden. Vi såg däremot mycket spår av räv och ett gäng kråkor som drog runt och tog för sig av vad de kunde hitta. Självklar bidra  förblir magert.dessa till att häckningsresultatet.

Men som sagt en viss ljusning kunde vi konstatera i form av  6 ejderkullar ( senast häckade ejdern här år 2015 med 3 par, se foto), 2 kullar gravand och en kull gräsänder.Vi såg inga andra ungar av änder, måsar, tärnor och vadare. Däremot såg vi par av dylika, bl.a.3 par knölsvan , 1 par snatterand, 8 par strandskata, 11 skärfläckepar (vi såg två bon), 4 par tofsvipa, 8 par större strandpipare, 2 par rödbena, 3 par silvertärna,och 7 småtärnepar. Situationen var ungefär som den varit under senare år. Som en komplettering till detta kan nämnas att Jan-Åke vid stitt besök den 4 juli såg två ungar knöksvan, matande små- och kentsk tärna samt 6 skärfläckeungar.

När det gäller häckande tättingar så var situationen ungefär densamma som i fjol med häckningar av  sånglärka, ängspiplärka,  sädesärla, hämpling och  sävsparv.

Måkläpppen är nu som ingen häckningslokal av betydelse. Som rastningslokal är den desto viktigare  Här samlas stora mängder storskarv, gäss, svanar, änder, måsar och trutar samt vadare. Vid årets inventeringar sågs som mest t ex 95 grågäss, 150 storskarvar, 70 knölsvanar, 75 gräsänder, 42 snatteränder, 140 krickor, 90 ejder, 55 sandlöpare och 1500 kärrsnäppor.

Sammanfattningsvis ytterligaree ett ganska magert häckningsår kan läggas till handlingarna. Vi hoppas att det nya hägnet på sikt skall dra till sig en koloni tärnor, vilket kan ge ett skydd även åt andra häckande fåglar.. Det är å andra sidan glädjande att konstatera att Måkläppen synes bli allt viktigare som rastningslokal.