Syfte

Föreningens ändamål är att skydda och sprida kännedom om Måkläppens naturvärden. Föreningen utövar tillsyn i det av länsstyrelsen 1971 upprättade naturreservatet och utför regelbundna inventeringar av dess fauna och flora.