Stadgar

Redan under föreningens första år, 1899, skrevs och fastslogs den första stadgan, här bifogad som bild av faksimil. Stadgan är ett vittnesbörd om hur man den gången uttryckte sig.

(Klicka på bilden för förstoring)

Denna stadga förblev giltig ända fram till 2007, då den moderniserades. Det något otympliga namnet på föreningen bibehölls men fick samtidigt en förenklad form för vardaglig användning (Måkläppsföreningen). Även 2007 års stadga bifogas.