Information

Medlemskap

För att få delta i föreningens utfärd till Måkläppen första söndagen i september krävs medlemskap inbetalt före utflykten. Årsavgiften är 100 kr/familj. Nya medlemmar betalar ytterligare en inträdesavgift på 25 kr. Vill man bli ständig medlem går det också bra till en kostnad av 20 ggr årsavgiften. Som medlem får man ta den av föreningens årsskrift som utkommer i augusti varje år. Det går att betala via bankgiro 271-4558, swish 0704-150941 eller till kassören Elisabeth Forsman direkt. Glöm ej namn och adress.

 

Utfärd 2022 – söndagen den 4 september

Anmälan

Enligt dispens från länsstyrelsen har föreningen tillstånd att arrangera en utfärd – för sina medlemmar – till Måkläppen första söndagen i september varje år. Utfärden planeras som vanligt med den stora ändringen att vi måste ta emot föranmälan till nise.forsman@gmail.com. Länsstyrelsens nya tillstånd gäller maximalt 150 personer och det råder i övrigt beträdnadsförbud vid denna tid. Vi har gemensamt ansvar för att allt sker inom ramen för reservatbestämmelserna.

Samling

Samlingsplats för utfärden är som vanligt reservatskylten utanför Nabben kl 09.00. Bäst går man dit från stranden nedanför parkeringen vid Flommens golfklubb. Därifrån tar promenaden ca 30 minuter.

Avgift

Väl framme vid reservatgränsen utanför Nabben möts man av styrelsen, som av vuxna tar upp dagens avgift för guidning, tio kronor i mynt (sedlar är svåra att växla där ute). Det går inte att lösa medlemskap på plats, det skall vara gjort vid anmälan!

Övrig information

Samtliga deltagare måste följa guiden i samlad grupp fram till vändpunkten i sydost, där det är fritt att inta den medhavda matsäcken. Viktigt är att klädseln är anpassad till sjöväder. Kikare eller tub gör upplevelserna rikare! Utfärden får endast pågå i samlad grupp med guiden längs den västra kusten ner till sydostspetsen och högst 4 timmar. Senast klockan 13.00 ska samtliga lämna reservatet igen.

Det är enligt länsstyrelsens nya tillstånd tyvärr inte längre tillåtet för bärnstensletare och andra – än om de är medlemmar –  att på egen hand gå in i reservatet och ej heller tillåtet att alls beträda dess östra delar

 

Årsmöte 2022 – söndagen den 4 september kl 16.30

Av tradition hålls Måkläppsföreningens årsmöte på utflyktsdagens kväll. Årsmötet börjar klockan 16.30. Platsen för årsmötet är i år Falsterbo Resort på andra våningen intill där Falsterbo Bird show pågått i tre dagar. Det blir tyvärr inget föredrag i år pga FNF:s valdebatt som kommer att äga rum i Biohuset kl. 18.00 i Höllviken.

 

Information från föreningen

Beträdnadsförbud på Måkläppen fr.o.m den 1 februari t.o.m. den 31 oktober. 

Beträdnadsförbudet gäller även området kring Måkläppen, där inga farkoster får gå innanför de av bojar markerade gränserna ca. 400 meter runt Måkläppen (se karta på www.surfklubben.se).

Hund får aldrig medföras på Måkläppen

Totalförbudet att medföra hund är inte bara till för att dessa kan skrämma viltet på Måkläppen. Den viktigaste orsaken är att sälarna kan ha virussjukdomar, vilka kan spridas till hundar genom avföring , urin eller kontakt med döda sälar. Det samma gäller att hundar kan överföra smitta till sälarna. Även att bära ut hunden i reservatet är ett brott mot bestämmelserna.

Det råder drönarförbud på Måkläppen

Den 15 mars 2017 beslöt länsstyrelsen att det på Måkläppen är förbjudet att starta eller landa med luftfartyg eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan och drönare) på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, eller att flyga drake.

Tillåtet för allmänheten

Under vintermånaderna 1 november – 31 januari är det tillåtet för allmänheten att besöka Måkläppen. Det stora intresset har dock gjort att reservatet vissa dagar invaderas av många hundra – ja tusen ! – personer samtidigt. Stora trafik- och parkeringsproblem uppstår då vid Fyrvägen och angränsande smågator i Falsterbo. Vi vill därför rekommendera besökare att parkera på Strandbadens parkering och vandra ut till Nabben och Måkläppen längs Östersjöstranden. Bästa alternativet är annars att färdas till Falsterbo med regionbuss 100 och gå av på näst sista hållplatsen Norra Vånggatan.

Sälarna

Några enkla regler för att inte störa sälarna och annat djurliv på Måkläppen:

1. Gå aldrig närmare vilande sälar än 50 meter.

2. Höga ljud och hastiga rörelser stör alla vilda djur. Undvik att jogga, cykla och rida i galopp på Måkläppen.

3. Undvik att angöra med kajak eller annan båt, sälarna känner sig trängda om man närmar sig från sjösidan när de vilar på revlarna.

4. Är sälarna i vattnet är det förbjudet att gå ut på revlarna i söder där de brukar ligga, de vågar då inte simma in för att gå upp och vila.

5. Respektera djurlivet så får du och andra uppleva det på nära håll. Om inte så förstör du naturupplevelsen för alla som kommer efter.

6. Du är enligt lag skyldig att följa bestämmelserna för reservatet. Brott mot dessa kan i grövre fall medföra fängelse. Förseelser ger dagsböter.

 


Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Information