Föreningen

Välkommen till Sveriges äldsta naturvårdsförening. Den bildades redan 1899 på initiativ malmöläkaren, amatörornitologen och naturfotopionjären Paul Rosenius och hette från början ”Föreningen till skyddandet av Måkläppens fogelfauna”.

Det fanns en tradition bland Skanör-Falsterbos befolkning att göra utflykter till Måkläppen under fåglarnas häckningstid och samla in ägg från änder, måsar och tärnor som tillskott i hushållet. Rosenius tyckte dock att man tullade för hårt på fågelbeståndet och ville fridlysa ön under häcknings-tiden. Föreningens första och viktiga fråga gällde därför att arrendera ön av markägaren Skanör-Falsterbo stad för att genomföra fridlysningen. Detta skedde enligt överenskommelse med staden redan våren 1899.

Därmed kan man säga att Sveriges första naturreservat såg dagens ljus. Termen var dock inte uppfunnen och den formella upphöjelsen kom först när länsstyrelsen avsatte området som statligt naturreservat 1971. Då utökades också fridlysningen till att gälla ett område i vattnet kring ön, framför allt för att skapa en skyddszon för sälarna. Efterhand som Måkläppen efter 1997 vuxit ihop med fastlandet har också reservatgränsen flyttats norrut, så att den nu tangerar Falsterbonäsets sydvästspets Ule Nabbe (Nabben).

 

Baldersbrå Foto Jan-Åke Hillarp