Medlemsbladet

Måkläppsföreningens medlemsskrift skickas ut till medlemmarna under sommaren.  Den är samtidigt en kallelse till årsmötet den första söndagen i september.

Medlemsskriften innehåller uppgifter om styrelsen, om utfärden till Måkläppen och om årsmötet. Dessutom redovisas förändringar på Måkläppen och årets inventeringar av häckfåglar och sälar.