Utfärder till Måkläppen

Första söndagen i september, 2018 den 2:e i denna månad, gjordes en utflykt till Måkläppen i Måkläppsföreningens regi. Liksom i fjor ägde Falsterbo Bird Show rum  samma helg. Samtidigt som vi erbjöd besökarna där att att få delta i vår utfärd, presenterade vi oss i ett stånd på Falsterbo Bird Shows område. Eftersom deltagande i vår utfärd endast gäller medlemmar kunde medlems- och inträdesavgift (65 kronor) betalas där.   

Utflykten leddes av Jan-Åke Hillarp och ca 200 medlemmar deltog.. 

Besöket ägde rum då beträdnadsförbud råder, men föreningen har dispens från länsstyrelsen för denna dag. Föreningen har därmed ansvar för att allt sker inom ramen för reservatsbestämmelserna.

Samlingsplats för utfärden är reservatsskylten utanför Nabben kl. 09.00. Dit tar promenaden ca 45 minuter från Flommens Golflubbs parkering men i gengäld behöver man inte korsa golfbanor eller vada.

Vid reservatsskylten mötte man representanter för styrelsen som kontrollerade att medlemsskriften för innevarande år medtagits. Den gäller som biljett till utfärden. Alla vuxna betalade dessutom 10 kronor i mynt som ersättning för guidningen av utfärden. Barn under 15 år följer med utan kostnad. Nya medlemmar  får betala även inträdes och medlemsavgift och antecknas för att sedan kunna registreras.

Från reservatsskylten gick man i samlad trupp fram till sjömärket. Promenaden leddes av  guiden Jan-Åke Hillarp, som ga information om sälarna och fåglarna som rastar på revlarna eller passerar i sträckflykt.

 

Samling bakom vraket. Utfärden 2013. Foto Elisabeth Forsman

Utanför sjömärket är det fritt att ströva vidare på egen hand. 

Man måste vara tillbaka vid reservatsskylten och utanför reservatsgränsen kl.13.00. 

 När Jan-Åke Hillarp släppt fältet. Foto: Elisabeth Forsman

 

 

Bilder nedan ur Arne Schmitz arkiv

Utfärd till Måkläppen med fiskarnas båt 1981.

Fullastad båt vid utfärden 1981. Falsterbo fyr i bakgrunden.

Ung man på vrak, 1989.

Två båtar behövdes för att få ut alla deltagarna till ön, 1984.

Söndagen den 27 januari 2019  kl.9-13 var sista chansen för besök på Måkläppen.  Jan-Åke Hillarp ledde den traditionella utflykten i FNF:s regi. I regnigt väder fick 20 deltagare se både sälar och fåglar.