Årsmöte

Måkläppsföreningen höll  årsmöte på Bäckagården i Skanör söndagen den 3 september 2017  Mötet, i samarrangemang med FNF, inleddes  kl. 19.00 med ett föredrag av vår  styrelseledamot Lars A. Samuelson. Föredragets titel: Paradise lost – är det sant om vår natur ?

Föreningen bjöd på kaffe i den efterföljande pausen och därefter tog årsmötet vid enligt utlagd dagordning