Årsmöte

Måkläppsföreningen håller  årsmöte på Bäckagården i Skanör söndagen den 2 september 2018  Mötet, i samarrangemang med FNF, inleds  kl. 19.00 med ett föredrag av Leif Brost från Bärnstensmuséet i Kämpinge. Föredragets titel: Bärnsten finns i hela världen.

Föreningen bjuder på kaffe i den efterföljande pausen och därefter tar årsmötet vid enligt utlagd dagordning