Styrelse

Mikael Kristersson, ordförande                     mikael_kristersson@hotmail.com

Jan-Åke Hillarp, vice ordförande                  jan.hillarp@telia.com

Andreas Forsman, sekreterare                     anfo18@handelsbanken.se

Elisabeth Forsman, skattmästare, red.        nise.forsman@gmail.com

Nils-Arvid Andersson                                     nils-arvid.andersson@vellinge.se

Ninet Dessner                                                  ninet.dessner@metallmekan.se

Bertil Ringberg                                                 bertil.ringberg@tele2.se

Gunnar Åstrand                                               gunnar.astrand@gmail.com

Lars A. Samuelson                                         lars.samuelson@telia.com

På årsmötet 2018-09-02 valdes Mikael Kristersson till ny ordförande. Till styrelseledamöter på två år omvaldes Nils-Arvid Andersson, Ninet Dessner, Jan-Åke Hillarp och Gunnar Åstrand. Till styrelseledamot på ett år valdes Bertil Ringberg. Till revisor omvaldes  Lars Björnhov och till ny revisor efter Stig Ljung valdes Nils Romberg. Till  revisorssuppleant omvaldes Bengt Modéer.