Trycksaker

Måkläppsföreningens medlemsskrift skickas ut till medlemmarna under sommaren.  Den är samtidigt en kallelse till årsmötet den första söndagen i september.

Medlemsskriften innehåller uppgifter om styrelsen, om utfärden till Måkläppen och om årsmötet. Dessutom redovisas förändringar på Måkläppen och årets inventeringar av häckfåglar och sälar.   

Nedan följer ett urval av skrifter om Måkläppen dess fauna, flora, arkeologi, geologi och topografi:

Blomgren, Sten 1999: Hydrographic and morphologic processes at Falsterbo peninsula. Dep. of Water Resources Engineering, LTH, Lund University, Report 1027.

Blomgren, Sten & Hanson, Hans 1999: Hydrografiska och morfologiska processer runt Falsterbohalvön. Inst. för teknisk vattenresurslära, Lund Tekniska Högskola, Lunds Universitet,  Rapport 3226.

Davidsson, Jan 1956: Måkläppen, ett uttryck för labil jämvikt inom strandzonen,  Svensk Geografisk årsbok

Hillarp, Jan-Åke 2017: Översvämningen den 4 januari. Natur i Sydväst, Falsterbonäsets Naturvårdsförenings tidskrift nr1, 2017

Kraft, John 1987: Falsterbohalvöns flora. Lund

Larsson, Lars & Brost, Leif 2011: Uppspolad forntid . Strandfynd av människor och deras redskap på Måkläppen. Ur Ale nr 4, 2011. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge.

Mattson, Jan O 2011: Falsterbonäset – en för Sverige unik landform. Geografiska Notiser nr 3.

Mattsson, Jan O 2012: Strandens lilla värld. Om småformer, mönster och processer på en sandstrand. books-on-demand 2012, Visby. Nomens förlag. 

Nilsson, Bengt, Svensson, Åke & Örneberg, Bengt 1996: Måkläppens flora 1996. Lundsn Botaniska Förening. Medlemsblad 1996:3.

Ringberg, Bertil 2010: Geologi. I David Carlson (red.): Härligast i världen ! Falsterbonäsets naturvårdsförenings jubileusmbok. Vellinge.

Ringberg, Bertil 2011: Flygsanden på Falsterbonäset. Natur i Sydväst, Falsterbonäsets Naturvårdsförenings tidskrift nr.2, 2017.

Ringberg, Bertil 2017: Översvämningen på Falsterbonäset den 4 januari 2017. Callunas tidskrift på Ljungen, nr.64, mars 2017.

Ringberg, Bertil 2017: Falsterbonäset – hur blev det till ?. Kulturföreningen Calluna.

Rosenius, Paul 1926: Måkläppen, fågelriket på Falsterbo rev. Stockholm.

Schmitz, Arne 1999: 100 år på Måkläppen.

Svensson, Åke & Örneberg, Bengt 2016: Floran på Måkläppen 2014. Botaniska Notiser 149:2. Lunds Botaniska Förening.

Örneberg, Bengt 2006: Måkläppens flora 2005. Botaniska Notiser 139:3. Lunds Botaniska Förening.